Ωράριο

Ημερομηνία: 1820 Μαίου 2018
Διάρκεια: 3 ημέρες (Παρασκευή - Κυριακή)


Ωράριο:


Παρασκευή: 18/5/2018: 10.00 - 21.00
Σάββατο:  19/5/2018: 10.00 - 21.00
Κυριακή:  20/5/2018:  10.00 - 21.00

Η είσοδος στην έκθεση είναι Δωρεάν.